ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරුණ නව නායකත්වයක්

March 20, 2017 admin 0

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව ඊයේ (19) ගම්පහදී පැවැත් විය. මෙහිදී විරාජ් සඳරුවන් සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරි මණ්ඩලය තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ ප්‍රචාරක ලේකම් […]

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව මහරගමදී පැවැත්විය

March 20, 2017 admin 0

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව අද (19) මහරගමදී පැවැත් විය. මෙහිදී අංජන සම්පත් අමරසිංහ සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරී මන්ඩලයක් අද තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ […]

මාතර තරුණ දිස්ත්‍රික් නායකත්වය අලුත් වෙයි

March 20, 2017 admin 0

මාතර දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 18 දින මාතර නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරිය ලෙස නදීෂා හේමමාලි සහෝදරිය පත්විය.  ජවිපෙ […]

මොනරාගල තරුණ දිසා සමුළුව ගොඩනැගේ

March 20, 2017 admin 0

මොනරාගල දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 17 දින බුත්තල නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් අගලකඩ සහෝදරයා පත්විය. […]

ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රීලංකා ජාතික සූදානම් කිරීමේ කමිටුව ඇරඹේ

March 17, 2017 admin 0

2017 ඔක්තෝම්බර් මස රුසියාවේ සෝචි හි දී පැවැත්වීමට නියමිත 19 වන ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙල ට සමගාමීව ශ්‍රීලංකාවේ ජාතික සූදානම් කිරීමේ කමිටුව 2016.03.16 වන දින […]

ගාල්ලේ තරුණ නායකත්වය අලුත් වෙයි

March 16, 2017 admin 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ගාලු දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව මාර්තු 15 ගාල්ල නගරයේ දී පැවැත්විය.  එහිදී ගාලු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නව තරුණ නායකත්වයක් තෝරා පත් කරගන්නා ලදී. මේ සඳහා මාජවාදී […]