මාතර තරුණ දිස්ත්‍රික් නායකත්වය අලුත් වෙයි

March 20, 2017 admin 0

මාතර දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 18 දින මාතර නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරිය ලෙස නදීෂා හේමමාලි සහෝදරිය පත්විය.  ජවිපෙ […]

මොනරාගල තරුණ දිසා සමුළුව ගොඩනැගේ

March 20, 2017 admin 0

මොනරාගල දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 17 දින බුත්තල නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් අගලකඩ සහෝදරයා පත්විය. […]

ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රීලංකා ජාතික සූදානම් කිරීමේ කමිටුව ඇරඹේ

March 17, 2017 admin 0

2017 ඔක්තෝම්බර් මස රුසියාවේ සෝචි හි දී පැවැත්වීමට නියමිත 19 වන ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙල ට සමගාමීව ශ්‍රීලංකාවේ ජාතික සූදානම් කිරීමේ කමිටුව 2016.03.16 වන දින […]

ගාල්ලේ තරුණ නායකත්වය අලුත් වෙයි

March 16, 2017 admin 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ගාලු දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව මාර්තු 15 ගාල්ල නගරයේ දී පැවැත්විය.  එහිදී ගාලු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නව තරුණ නායකත්වයක් තෝරා පත් කරගන්නා ලදී. මේ සඳහා මාජවාදී […]

ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ සම්මේලනය (WFDY) හා චීන කොමියුනිස්ට් තරුණ සංගමය අතර සාකච්ඡා

March 16, 2017 admin 0

ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ සම්මේලනය (WFDY) හා චීන කොමියුනිස්ට් තරුණ සංගමය අතර චීනයේ බීජිං නුවර දී ද්විපාර්ශික හමුවක් පසුගිය මාර්තු 6-12 යන දිනයන් හි පැවැත්විය. මෙහිදී […]

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සමුළුව ගොඩනැගේ

March 12, 2017 admin 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා, ජනතාවිමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ […]