කුණු වලට අමුතු විරෝධයක්

April 24, 2017 admin 0

අද (24) හවස 4ට කොටුව දුම්රිය පල ඉදිරිපිට, බොරැල්ල උමං මගී පාලම හා බම්බලපිටිය MC ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට යන ස්ථානව දී මිතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාමා […]

අනුරාධපුර තරුණ නායකත්වය අලුත්වෙයි

April 5, 2017 admin 0

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් දිසා සමුළු අප්‍රෙල් 02 දින ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සමාජික වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයාගේ හා සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධාක ඒරංග ගුණ සේකර සහෝදරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් […]