තරුණ ගැටලූවලට විසඳුම් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මාර්තු 05 සිට තරුණ උද්ඝෝෂණ මාලාවක්

March 1, 2017 admin 1

තරුණ ගැටලූවලට විසඳුම් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මාර්තු 05 සිට තරුණ උද්ඝෝෂණ මාලාවක් පවත්වන බවත් මෛතී්‍ර-රනිල් හවුල් ආණ්ඩුව බලයට පත්විලා තරුණ තරුණියන්ට ලබා දුන් පොරොන්දු කිසිවක් ඉටු […]

දෑවැදි එපා!

February 18, 2017 syulanka 0

වැලන්ටයින් දිනය නිමිත්තෙන් පෙබරවාරි 14 දින සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් මෙවරත් වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබුණි. එහි තේමාව වූයේ “ආදරයට මිලක් නැති, දෑවැදි නැති, කුලමල […]