ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස සැමරේ

November 3, 2017 syulanka 0

ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ සියවස් සැමරුමට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සැමරුම් උත්සවය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් පසුගිය 27 හා 28 දෙදින පුරා පැවැත්වීය. එය විහාරමහාදේවී උද්‍යාන පරිශ්‍රයේ […]

නැගෙන හුස්මට අරුත් එක් කරන සප්ත ස්වරය

October 30, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් හාලිඇල ආසනයේ හැතැක්ම තරුණ සමිතිය මඟින් පසුගිය ඔක්තෝබර් මස 21 වනදා “පෙදෙහි රස හව් සොයා යන සුයාමය” යන මැයෙන් සංගීතමය වැඩසටහනක් […]

අරගලයේ නොනිමි තරුව

October 10, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ නවතම ප්‍රකාශනය වන ‘අරගලයේ නොනිමි තරුව‘ නමින් ග්‍රන්ථයක්  ඔක්තෝබර් 08 දින තිස්සමහාරාමයේ පැවති චේ දිනයේදී එළිදැක්විය. මෙය ෆිදෙල් සහෝදරයා විසින් චේ ගේ […]

Forward පත්තරය එලිදකී

October 10, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් තම සංවිධානයේ මධ්‍යම  පුවත්පත ඔක්තෝබර් 08 දින තිස්සමහාරාමයේ පැවති චේ දිනයේදී එළිදැක්විය. එය forward පුවත්පත  ලෙස නම් කළ ඇති අතර ශ්‍රී් […]

50 වෙනි චේ සමරුව තිස්සමහාරාමයේ දී

October 9, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් 2008 සිට පවත්වනු ලබන චේ දිනය මෙවර තිස්සමහාරාම දෙබරවැව ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විය. චේ සහෝදරයා ඝාතනය කර වසර 50ක් ගතවීම මෙවර චේ දිනය සුවිශේෂි විය.  මෙම […]