සයිප්‍රසයේ අකෙල් (AKEL) පක්ෂයේ තරුණ සමුළුවට SYU සහභාගී වේ

August 10, 2017 syulanka 0

යිප්‍රසයේ අකෙල් පක්ෂයේ තරුණ සංගමයේ වාර්ෂික සමුළුව පසුගිය ජූලි 5,6,7 දිනයන්හි සයිප්‍රසයේදී පැවැත්වීය. ඊට ඔවුන්ගේ ආරාධනයෙන් සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ සයිප්‍රස් කමිටුවේ නියෝජිතයෙක් සහභාගී විය. එම […]

සටන් කරන උන් වෙනුවෙන් අරගලයට ගී ගැයෙයි!

August 2, 2017 syulanka 0

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරන ලෙස බලකරමින් සයිටම් විරෝධී ජන පවුර මඟින් සංවිධානය කර තිබූ ජාතික විරෝධතා දිනය (අගෝ.02) වෙනුවෙන් සමාජවාදී තරුණ සංගමය […]

සහෝදරත්වය රැගෙන ත්‍රිකුණාමලයට

July 30, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සහෝදරත්වයේ දිනය මෙවරත් ජූලි 23 දින පැවැත්වීය. ඒ වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද සහෝදරත්වයේ තෙදින මෙහෙයුම ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය තුළ […]

දෑවැදි එපා!

February 18, 2017 syulanka 0

වැලන්ටයින් දිනය නිමිත්තෙන් පෙබරවාරි 14 දින සමාජවාදී තරුණ සංගමය විසින් මෙවරත් වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබුණි. එහි තේමාව වූයේ “ආදරයට මිලක් නැති, දෑවැදි නැති, කුලමල […]