සහෝදරත්වයේ දිනය රෝමයේදී

සමාජවාදී තරුණ සංගමයෙහි රෝමයේ කමිටුව විසින් දෙසැම්බර් 10 වන දා සහෝදරත්වයේ දිනය තුන්වන වරටත්  රෝමයේදී පැවැත්වැවිය.  එහි දී දේශන හා සංස්කෘතික ප්‍රසංගයක් ද පැවැත් විය.  මේ සඳහා ඉතාලියේ ප්‍රගතිශීලී සංවිධාන නියෝජිතයන් සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

එම අවස්ථාවට ප්‍රධාන සිංහල දේශනය සදහා ආරාධිත දේශකයෙකු ලෙස ජවිපෙ ස්වීඩන් කමිටුවේ සංවිධායක කුමාර ගිනිගත්ගල සහෝදරයා සහභාගි විය.

එහි දී ජාත්‍යන්තර සුභපැතුම් එක්කළ අය අතර RETE DEI COMUNISTI සංවිධානයේ Mauro Luongo සහෝදරයා, AIASP CASA DEI POPOLI සංවිධානයේ Roberto Scorzoni සහෝදරයා, COMMITATO IMMIGRATI සංවිධානයේ Edgard Galiano සහෝදරයා, AMICIZIA ITALIA CUBA සංවිධානයේ Marco Papacci සහෝදරයා, PARTITO COMUNISTA ITALIANO සංවිධානයේ Gaetano Seminatore සහෝදරයා, ඉතාලියේ පලස්තීන ප්‍රජාවගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක Salameh Ashour සහෝදරයා සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාරි
ණි Alessandra Ciattini සහෝදරිය ඇතුළු පිරිසක් වූහ .