අරගලයේ නොනිමි තරුව

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ නවතම ප්‍රකාශනය වන ‘අරගලයේ නොනිමි තරුව‘ නමින් ග්‍රන්ථයක්  ඔක්තෝබර් 08 දින තිස්සමහාරාමයේ පැවති චේ දිනයේදී එළිදැක්විය. මෙය ෆිදෙල් සහෝදරයා විසින් චේ ගේ අනුස්මරණ දේශනයේ දී කළ කථාවේ සිංහල පරිවර්තනයයි.  සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර  හා එහි ජාතික කමිටු සාමාජික අංජන අමරසිංහ යන සහෝදරයන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ කියුබානු තානාපති තුමිය වෙත පිරිණමන ලදී.