19වන ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙලේ ස්ථානය පරීක්ෂාවට IOCය සෝචි වෙතයයි‍.

September 19, 2017 syulanka 0

රුසියාවේ පැවැත්වෙන් 19 වන ලෝක තරුණ හා ශිෂ්‍ය උළෙලේ කටයුතු මේ දින වල සිදු කරමින් පවතී. මෙවර එය රුසියාවේ සෝචි හි පැවැත් වන අතර එම උළෙලේ […]

සමාජවාදී තරුණ සංගමය හා කියුබානු තානාධිපතිනිය අතර හමුවක්

September 4, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමය හා ශ්‍රී ලංකා කියුබානු තානාධිපතිනි ජුවානා එලේනා රොද්‍රිගෝ මහත්මිය අතර හමුවක් අද (04) දින කියුබානු තානාපති කාර්යාලයේදී පැවැත් විය. ලොවපුරා වෙසෙන තරුණ […]