වව්නියාවේ රාත්‍රී අත්පන්දු තරඟාවලියක්

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික් කමිටුව හා මහමයිලංකුලම “තරුණ තරු” ක්‍රීඩා සමාජය එක්ව වව්නියාව මහමයිලංකුලම ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය අගෝස්තු 12 දා සවස සිට පසු දින උදෑසන දක්වා රාත්‍රී අත්පන්දු තරඟාවලියක් පැවැත්වීය. එහි ආරම්භක අවස්ථාවට සහ ජයග්‍රාහකයින්ට තිළිණ ප්‍රධානය කිරීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් සහෝදරයා සහ ජ.වි.පෙ. වව්නියාව දිස්ත්‍රික් සංවිධායක උපාලි සමරසිංහ සහෝදරයා එක් වූහ.