වව්නියාවේ රාත්‍රී අත්පන්දු තරඟාවලියක්

August 20, 2017 syulanka 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික් කමිටුව හා මහමයිලංකුලම “තරුණ තරු” ක්‍රීඩා සමාජය එක්ව වව්නියාව මහමයිලංකුලම ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය අගෝස්තු 12 දා සවස සිට පසු දින […]

සයිප්‍රසයේ අකෙල් (AKEL) පක්ෂයේ තරුණ සමුළුවට SYU සහභාගී වේ

August 10, 2017 syulanka 0

යිප්‍රසයේ අකෙල් පක්ෂයේ තරුණ සංගමයේ වාර්ෂික සමුළුව පසුගිය ජූලි 5,6,7 දිනයන්හි සයිප්‍රසයේදී පැවැත්වීය. ඊට ඔවුන්ගේ ආරාධනයෙන් සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ සයිප්‍රස් කමිටුවේ නියෝජිතයෙක් සහභාගී විය. එම […]

සටන් කරන උන් වෙනුවෙන් අරගලයට ගී ගැයෙයි!

August 2, 2017 syulanka 0

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කරන ලෙස බලකරමින් සයිටම් විරෝධී ජන පවුර මඟින් සංවිධානය කර තිබූ ජාතික විරෝධතා දිනය (අගෝ.02) වෙනුවෙන් සමාජවාදී තරුණ සංගමය […]