පොළොන්නරුවට නව තරුණ නායකත්වයක්

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය අප්‍රේල් 02 දින හිගුරක්ගොඩදී පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස ගයාන් චතුරංග සහෝදරයා පත්විය.  ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික වසන්ත සරසිංහ සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංඟ ගුණසේකර යන සහොදරයන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැති අතර එම අවස්තාවට විශාල තරුණ පිරිසක් සහභාගි විය.