මහනුවර දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව සාර්ථකව නිමවෙයි

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සමුළුව මාර්තු 26 දින මහනුවරදී පැවැත්උවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස හිරන්ත ඩිල්ෂාන් රූපසිංහ සහෝදරයා පත්විය. ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස, සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර, සහ ජවිපෙ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන් ජානක යන සහෝදරයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.