මොනරාගල තරුණ දිසා සමුළුව ගොඩනැගේ

මොනරාගල දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 17 දින බුත්තල නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් අගලකඩ සහෝදරයා පත්විය.  ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික සමන්ත විද්‍යාරත්න සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංඟ ගුණසේකර යන සහොදරයන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැති අතර එම අවස්තාවට විශාල තරුණ පිරිසක් සහභාගි විය.