ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරුණ නව නායකත්වයක්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව ඊයේ (19) ගම්පහදී පැවැත් විය. මෙහිදී විරාජ් සඳරුවන් සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරි මණ්ඩලය තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් සහෝදරයා, මධ්‍යමකාරක සභික මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා සහභාගි විය.