කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව මහරගමදී පැවැත්විය

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව අද (19) මහරගමදී පැවැත් විය. මෙහිදී අංජන සම්පත් අමරසිංහ සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරී මන්ඩලයක් අද තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහොදරයා සභාගි විය. එහි දී සංස්කෘතික අංග හා සංගීත සැදැවක් පැවැත් විය.