කළුතර තරුණ නායකත්වය අලුත්වෙයි

කළුතර දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 19 දින හොරණ නගර ශාලාවේදී පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස ධනුෂ්ක සඳරුවන් සහෝදරයා පත්විය.  ජවිපෙ මධ්‍යම කමිටු සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස , සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික කමිටු සාමාජික  සංජය විශ්වනාත්  සහ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික කමිටු සාමාජික ගයාන් චතුරංග යන සහොදරයන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැති අතර එම අවස්තාවට විශාල තරුණ පිරිසක් සහභාගි විය.