හම්බන්තොටට නව තරුණ නායකත්වයක්

“රට දිනන බලයට තරුණ ජවය” සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ තරුණ බලමණ්ඩල ගොඩනැංවීමේ මෙහෙයුම යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් තරුණ බලමණ්ඩලය ගොඩනැංවීම 2017.03.05 දින තංගල්ල නගර ශාලාවේදී අභිමානයෙන් යුතුව පැවැත්විණි. විශාල තරුණ සහභාගිතවයක තිබු එම අවස්ථාවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහෝදරයා, සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණ සේකර සහෝදරයා, හම්බන්තොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිහාල් ගලප්පත්ති සහෝදරයා, ඇතුළු සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සමුළුවේදී සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට නව නායකත්වයක් පත්කර ගත්හ.