මහනුවර දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව සාර්ථකව නිමවෙයි

March 27, 2017 admin 0

සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සමුළුව මාර්තු 26 දින මහනුවරදී පැවැත්උවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස හිරන්ත ඩිල්ෂාන් රූපසිංහ සහෝදරයා […]

කළුතර තරුණ නායකත්වය අලුත්වෙයි

March 20, 2017 admin 0

කළුතර දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 19 දින හොරණ නගර ශාලාවේදී පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස ධනුෂ්ක සඳරුවන් සහෝදරයා පත්විය. […]

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරුණ නව නායකත්වයක්

March 20, 2017 admin 0

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තරුණ සමුළුව ඊයේ (19) ගම්පහදී පැවැත් විය. මෙහිදී විරාජ් සඳරුවන් සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරි මණ්ඩලය තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ ප්‍රචාරක ලේකම් […]

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව මහරගමදී පැවැත්විය

March 20, 2017 admin 0

කොළඹ දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව අද (19) මහරගමදී පැවැත් විය. මෙහිදී අංජන සම්පත් අමරසිංහ සහෝදරයාගේ නායකත්වයෙන් යතු නව නිලධාරී මන්ඩලයක් අද තේරී පත්විය. එම අවස්ථාවට ජවිපෙ […]

මාතර තරුණ දිස්ත්‍රික් නායකත්වය අලුත් වෙයි

March 20, 2017 admin 0

මාතර දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 18 දින මාතර නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරිය ලෙස නදීෂා හේමමාලි සහෝදරිය පත්විය.  ජවිපෙ […]

මොනරාගල තරුණ දිසා සමුළුව ගොඩනැගේ

March 20, 2017 admin 0

මොනරාගල දිස්ත්‍රීක් තරුණ සමුළුව පසුගිය මාර්තු 17 දින බුත්තල නගරයේ පැවැත්දිවිය. එහි නව නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කර ගත් අතර එහි සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් අගලකඩ සහෝදරයා පත්විය. […]